کیلومتر 3 جاده تهران-شهریار، مجتمع صنعتی گلگون خ. اول غربی،میدان هشتم شمالی شماره۵۶.

تلفن :   ۷و۸-۶۵۶۱۱۰۷۹-۰۲۱         همراه :   ۳۲۵۰۵۳۲-۰۹۱۲ 
فکس :        ۶۵۶۱۱۰۸۰-۰۲۱                      ۴۸۶۳۱۰۵-۰۹۱۲ 

مجتمع صنعتی گلگون خ. اول غربی،میدان هشتم شمالی شماره۵۶.