درباره ما

 

شركت سانكوصنعت درسال 1371 با طراحي وساخت:

رگولاتورهای دینام. مبدلهای 24به12ولت سوِیچینگ وخطی .بوق 24ولت وآمپلي فاير خوروهای سنگین(اتوبوس وکامیون)فعالیت تولیدی خودراآغازنمود ودرسال1375بنابه در خواست گروه صنعتي خاور(ايران خودروديزل) برای اولین باردرایران بيزردنده عقب کامیونهای شرکت خاور راطراحي ونمونه سازي كرده وپس ازاخذ تاييديه كيفيت همکاری  خودراباصنايع خودروسازي ایران اغاز نموده وبه یاری خداوند تاکنون نیزادامه داشته است.

اين شركت ازسال 1383باطراحي وساخت بيزردنده عقب مخصوص نيسان همكاري خودراباشركت سازه گسترسايپاآغازنمود. سپس درخصوص فراخوان تامين بوق ازسوي سازه گسترسايپامبادرت به ساخت بوق جلو نموده ودرمرحله افزايش ظرفيت توليدواخذاستانداردايران مي باشد. 

درابتداي تهيه وتامين بيزردنده عقب نيسان، واحدمهندسي سانكوصنعت باتبادل نظروهمفكري باواحدمهندسي سازه گسترسايپاوشركت زاميادمبادرت به تعيين بهترين محل نصب بيزربرروي خودرونيسان نمودند. 

ما طي این 12 سال همكاري ،ازنظرات مهندسين كيفي شركت سازه گستردرپياده سازي مديريت كيفيت درفرايند توليد بهره مندشديم وبابهره مندي ازامكانات موجودوقابل دسترس وهدف توليدمحصول به بالاترين كيفيت وجلب رضايت مشتري ،سعي درهمسان  بودن كيفيت محصولاتمان بامشابه خارجي داشته ایم.

در حال حاضر این شرکت باشركتهاي بهمن ديزل،ايران خودروديزل،كمباين سازي ايران وسپاهان ليفترو…. همکاری دارد. همچنین ازطريق شركتهاي تامين قطعات يدكي خودروهاي صادراتي ،محصولاتمان به كشورهاي همسايه صادرشده است وباپيگيري واجرائ اهداف، شركت روندروبه توسعه رادنبال ميكند.

تحقق اهداف شرکت در راستای اماده سازی برای WTO درصورت پیوستن ایران به این سازمان جهانی است .