مبدل‌های سوئیچینگ ۲۴ به ۱۲ ولت

مبدل سوئیچینگ

مبدل‌های سوئیچینگ ۲۴ به ۱۲ ولت از ۵ تا ۱۵ ولت
S.W , Convertor
Input 24 V
Output 12-16 V
5~15 Amp
50~150 Watts