محصولات بیزر دنده عقب

بیزر دنده‌عقب ۲۴ ولت

بیزر دنده‌عقب ۱۲ و ۲۴ ولت

بیزر دنده‌عقب، ۲۴ ولت ، ۷۵۰ هرتز با شدت صوتی ۱۰۰ دسی‌‌بل
بدنه فلزی مخصوص اتوبوس ، کامیون و یدک‌کش
Buzzer Revesring Gear
24 V , 750 Hz , 100 db

بیزر دنده‌عقب ۱۲ , ۲۴ ولت

بیزر دنده‌عقب ۱۲, ۲۴ ولت الکتریکی
فرکانس ۷۵۰ هرتز و شدت صوتی ۹۰ دسی‌بل
با بدنه پلی آمید و ABS
Buzzer Reversing Gear
12 V , 750 Hz , 85 db
24 V , 750 Hz , 85 db

بیزر دنده عقب نیسان

بیزر دنده‌عقب ، ۲۴ ولت

بیزر دنده‌عقب نیسان ۱۲ ولت الکتریکی
فرکانس ۷۵۰ هرتز و شدت صوت ۹۰ دسی‌بل
با بدنه فلزی و پلی آمید
Buzzer Reversing Gear
12 V, 750 Hz , 85db